Blandade bilder jan - feb 2021

Blandade bilder jan - feb 2021

Talgoxe, Sillnäs udde 28/2-21
Alkärr, Sillnäs udde 28/2-21
Spillkråka, Ljungsjömåla 27/2-21
Stengärde med kalhygge i bakgrunden, Ljungsjömåla 27/2-21
Stjärtmes, Siesjö 25/2-21
Rördrom, Sölvesborgsviken 24/2-21
Rörhöna, Sölvesborgsviken 22/2-21
Rördrom, Sölvesborgsviken 22/2-21
Gullkrös, Sillnäs udde 21/2-21
Större strandpipare, Sillnäs udde 21/2-21
Fyren, Sillnäs udde 21/2-21
Sillnäs udde, 21/2-21
Grågäss i snöoväder, Torsövägen 17/2-21
Spetsbergsgås, Torsövägen 16/2-21
Sparvhök, Torsö 15/2-21
Ormvråk, Vesan 14/2-21
Ek i kvällsljus, Sillnäs udde 13/2-21
Solnedgång över Hanöbukten, 13/2-21
Gråsiskor och Vinterhämplingar, Vesan 13/2-21
Flock med Vinterhämpling och Gråsiska, Vesan 13/2-21
Ormvråk " börringevråk ", Jockarp 13/2-21
Vy över Östra Torsö, 11/2-21
Koltrast, Östra Torsö 11/2-21
Skarvhyllan, Nogersunds hamn 11/2-21
Grå häger, Nogersunds hamn 11/2-21
Snösparv, Torsövägen 10/2-21
Sångsvanar, Sölvesborgsviken 7/2-21
Kråka, Sölvesborgsviken 7/2-21
Bron över Sölvesborgsviken, 7/2-21
Rådjur, Hjärthalla Naturreservat 5/2-21
Hjärthalla Naturreservat, 5/2-21
Kungsfiskare, Gunnön vid Mörrums bruk 3/2-21
Kungsfiskare, Gunnön vid Mörrums bruk 3/2-21
Salskrakar, Gunnön vid Mörrums bruk 3/2-21
Strömstare, Alltidhult 1/2-21
Spillkråka, Alltidhult 1/2-21
Gråsiskor, Jockarp 30/1-21
Vinterhämplingar, Jockarp 30/1-21
Rödhake, Lörbyskog 30/1-21
Tidig morgon Lörbyskog, 30/1-21
Snösparvar, Kråkenabben 26/1-21
Svarthalsad dopping, Nogersunds hamn 25/1-21
Sädgäss, Torsövägen 24/1-21
Sädgäss, Torsövägen 24/1-21
Sädgäss, Torsövägen 24/1-21
Sädgäss i dimma, Torsövägen 24/1-21
Rapphöns, Mörby 21/1-21
Ormvråk, Hultet 21/1-21
Lite översvämning på Vesan, 21/1-21
Havstrut, Björkenabben 21/1-21
Starar, Björkenabben 17/1-21
Vinter i bokskogen, Istaby 17/1-21
Rödhake, Fäören 16/1-21
Storskarv, Djupekås 16/1-21
Skäggmes, Sölvesborgsviken 15/1-21
Ägretthäger, Sölvesborgsviken 15/1-21
Ägretthäger i morgonljus, Sölvesborgsviken 15/1-21
Sädgäss, Torsövägen 13/1-21
Grå häger, Vesan 9/1-21
Sångsvanar, Vesan 9/1-21
Kungsfiskare, Gunnön vid Mörrums bruk 4/1-21
Snatteränder och Vigg, Gunnön vid Mörrums bruk 4/1-21
Havsörn, Vesan 3/1-21
Grågäss och Kanadagäss, Ådala 3/1-21
Sädesärla, Kråkenabben 2/1-21
Gulsparv, Kråkenabben 2/1-21
Tornfalk, Sölve 2/1-21