Senaste Nytt

Senaste Nytt


Sträckande Bläsänder, Friseboda Naturreservat 15/9-21
Fågelsträck, Friseboda Naturreservat 15/9-21
Buskskvätta, Friseboda Naturreservat 15/9-21
Vy över Stenshuvud, Friseboda Naturreservat 15/9-21
Friseboda Natureservat 15/9-21
Friseboda Naturreservat 15/9-21
Tornfalk, Torsövägen 14/9-21
Räv, Torsövägen 11/9-21
Grå flugsnappare, Björkenabben 9/9-21
Stenskvätta, Björkenabben 9/9-21
Dovhjort, Björkenabben 9/9-21
Röd glada, Vesan 8/9-21
Sparvhök, Torsövägen 26/8-21
Svart ängstrollslända, Brännelyckekärret 24/8-21
Ormvråk, Torsövägen 24/8-21
Tidig morgon över Listerlandet, 24/8-21
Kärrsnäppor, Kråkenabben 23/8-21
Rödbenor, Kråkenabben 23/8-21
Kustsnäppor, Kråkenabben 23/8-21
Stenfalk honfärgad, Torsövägen 22/8-21
Kärrsnäppa, Östra torsö 22/8-21
Drillsnäppa, Östra torsö 22/8-21
Skogssnäppa, Östra torsö 22/8-21
Gluttsnäppa, Östra torsö 21/8-21
Myrspov, Östra torsö 21/8-21
Rådjur, Kullarp 21/8-21
Blodröd ängstrollslända, Fäholmen 20/8-21
Ladusvalor, Torsövägen 19/8-21
Ung Brun kärrhök, Torsövägen 16/8-21
Ormvråk, Torsövägen 14/8-21
Ärtsångare, Kråkenabben 12/8-21
Råbock, Torsövägen 5/8-21
Grågäss, Torsövägen 5/8-21
Tidig morgon över Listerlandet, 5/8-21
Drillsnäppa, Björkenabben 3/8-21
Törnskata, Kråkenabben 27/7-21
Grönbena, Kråkenabben 27/7-21
Ung gulärla, Kråkenabben 27/7-21
Kärrsnäppor, Kråkenabben 27/7-21
Sparvhök, Torsövägen 23/7-21
Gulröd blombock, Nyehusen Yngsjö 22/7-21
Skärfläckor, Kråkenabben 21/7-21
Starflock, Kråkenabben 21/7-21
Puktörneblåvinge, Björkenabben 20/7-21
Mindre guldvinge, Björkenabben 20/7-21
Kal knipprot, Torsö 13/7-21
Ladusvala, Torsövägen 30/6-21
Brun kärrhök hane, Torsövägen 29/6-21
Brun kärrhök hane, Torsövägen 29/6-21
Bred trollslända, Myragyl Skåne 28/6-21
Gulfläckad glanstrollslända, Blekingemyren Skåne 28/6-21
Blå kejsartrollslända, Sölve grustag 24/6-21
Mindre kustflickslända, Mc Donaldsdammen Trelleborg 23/6-21
Vandrande ängstrollslända, Mc Donaldsdammen Trelleborg 23/6-21
Vandrande ängstrollslända, Mc Donaldsdammen Trelleborg 23/6-21
Rödstjärt hona, Torsövägen 18/6-21
Trädlärka, Sillnäs udde 18/6-21
Stenskvätta hane, Torsövägen 17/6-21
Sandflodtrollslända, Långasjönäs Karlshamn 10/6-21
Sandflodtrollslända, Långasjönäs Karlshamn 10/6-21
Rödstjärt med mat, Torsövägen 9/6-21
Krutbrännare, Knisa mosse Öland 8/6-21
Johannesnycklar, Knisa mosse 8/6-21
Svartvit flugsnappare, Trollskogen Norra Öland 8/6-21
Vit skogslilja, Norra öland 8/6-21
Vit skogslilja, Norra Öland 8/6-21
Vit skogslilja växte rikligt på vägen ut mot Trollskogen på Norra Öland 8/6-21
Guckusko, Halltorps hage 8/6-21
Tvåblad, Halltorps hage 8/6-21
Flugblomster, Gyetorpskärret 6/6-21
Majviva, Gyetorpskärret 6/6-21
Tätört, Gyetorpskärret 6/6-21
Smörboll, Gyetorpskärret 6/6-21