Blandade bilder juni - oktober 2021

Blandade bilder juni - oktober 2021

Tofsvipor och Ljungpipare, Vesan 31/10-21
Ljungpipare, Vesan 31/10-21
Storskarvar, Nogersunds hamn 31/10-21
Fiskmåsar, Vesan 31/10-21
Grå häger, Nogersunds hamn 31/10-21
Gammalstorps kyrka, Vesan 31/10-21
Bokskog i höstfärg, Istaby 30/10-21
Vy över Vesan, 24/10-21
Svampar, Sillnäs udde 18/10-21
Havsörn, Sillnäs udde 18/10-21
Sillnäs, 9/10-21
Västra Torsö, 9/10-21
Gärdsmyg, Sillnäs udde 9/10-21
Storskarvar, Sillnäs udde 9/10-21
Eldlus, Torsövägen Istaby 9/10-21
Bläsänder, Björkenabben 7/10-21
Grå häger, Djupekås 4/10-21
Ägretthäger, Fäholmen 4/10-21
Trutar födosöker i vågbruset, Friseboda 27/9-21
Havsörn, Friseboda 27/9-21
Sträckande Bläsänder, Friseboda 27/9-21
Soluppgång, Friseboda 27/9-21
Trut i soluppgång, Friseboda 27/9-21
Starar, torsövägen Istaby 26/9-21
Tranor, Torsövägen Istaby 26/9-21
Buskskvätta, Friseboda 15/9-21
Vy över Stenshuvud, Friseboda 15/9-21
Friseboda, 15/9-21
Friseboda, 15/9-21
Tornfalk, Torsövägen Istaby 14/9-21
Räv på höbale, Torsövägen Istaby 11/9-21
Grå flugsnappare, Björkenabben 9/9-21
Dovhjort, Björkenabben 9/9-21
Röd glada, Vesan 8/9-21
Sparvhök, Torsövägen Istaby 26/8-21
Ormvråk, Torsövägen Istaby 24/8-21
Tidig morgon över Listerlandet, 24/8-21
Kustsnäppor, Kråkenabben 24/8-21
Rödbenor, Kråkenabben 23/8-21
Kärrsnäppor, Kråkenabben 23/8-21
Ung Stenfalk, torsövägen Istaby 22/8-21
Kärrsnäppa, Östra Torsö 22/8-21
Drillsnäppa, Östra Torsö 22/8-21
Skogssnäppa, Östra Torsö 22/8-21
Gluttsnäppa, Östra Torsö 21/8-21
Myrspov, Östra Torsö 21/8-21
Rådjur, Kullarp 21/8-21
Blodröd ängstrollslända, Fäholmen 20/8-21
Ladusvalor, Torsövägen Istaby 19/8-21
Ung Brun kärrhök, Torsövägen Istaby 16/8-21
Morgon över Listerlandet, 5/8-21
Råbock, Torsövägen Istaby 5/8-21
Grönbena, Kråkenabben 27/7-21
Ung Gulärla, Kråkenabben 27/7-21
Sparvhök, Torsövägen Istaby 23/7-21
Gulröd blombock, Nyehusen 22/7-21
Skärfläckor, Kråkenabben 21/7-21
Starar, Kråkenabben 21/7-21
Puktörneblåvinge, Björkenabben 20/7-21
Mindre guldvinge, Björkenabben 20/7-21
Kal knipprot, Torsö 13/7-21
Ladusvala, Torsövägen Istaby 30/6-21
Brun kärrhök hane, Torsövägen Istaby 29/7-21
Bred trollslända, Blekingemyren Norra Skåne 28/6-21
Gulfläckad glanstrollslända, Blekingemyren Norra Skåne 28/6-21
Mindre kustflickslända, Mcdonaldsdammen Trelleborg 23/6-21
Vandrande ängstrollslända, Mcdonaldsdammen Trelleborg 23/6-21
Vandrande ängstrollslända, Mcdonaldsdammen Trelleborg 23/6-21
Trädlärka, Sillnäs udde 18/6-21
Stenskvätta, Torsövägen Istaby 17/6-21
Krutbrännare, Knisa mosse Öland 8/6-21
Johannesnycklar, Knisa mosse Öland 8/6-21
Vit skogslilja, Öland 8/6-21
Vit skogslilja, Öland 8/6-21
Vit skogslilja växte rikligt på vägen ut till Trollskogen, Öland 8/6-21
Tvåblad, Halltorps hage Öland 8/6-21
Guckusko, Halltorps hage Öland 8/6-21
Majviva, Gyetorpskärret 6/6-21
Tätört, Gyetorpskärret 6/6-21
Flugblomster, Gyetorpskärret 6/6-21
Smörbollar, Gyetorpskärret 6/6-21